Bogskulpturer

Når jeg formulerer opgaver til mine elever i billedskolen, veksler jeg mellem at tage udgangspunkt i noget indholdsmæssigt og noget formmæssigt. I dette tilfælde gik opgaven ud på at skabe en fortælling ud fra et på forhånd givet materiale – nemlig en gammel bog. Hvordan pigerne på ældsteholdet (6.-9. klasse) ville løse opgaven – og […]